Vi forbinder services på tværs

Vi forbinder sundheds-, arbejdsliv- og velfærdsservices på tværs af udbydere og sætter brugerrejsen i centrum.

Vi forbinder services på tværs

Vi forbinder sundheds-, arbejdsliv og velfærdsservices på tværs af udbydere og sætter brugerrejsen i centrum.

Vi forbinder services
på tværs

Vi forbinder sundheds-, arbejdsliv og velfærdsservices på tværs af udbydere og sætter brugerrejsen i centrum.

Brugerrejser i forskellige kontekster

Brugerrejser er forskellige. Vores digitale platform gør det muligt at designe individuelt tilpassende IT-løsninger. Hvad enten I er en arbejdsplads, et forsikringsselskab eller en offentlig organisation, har I mulighed for at skabe overblik og sammenhæng i jeres services og tilbud for jeres medarbejdere, kunder eller borgere.

Til forsikring og pension

Til arbejdspladser

Til det offentlige

Hvis I ønsker at kommunikere tættere med jeres kunder​.

Hvis I ønsker at kommunikere tættere med jeres medarbejdere.​

Hvis I ønsker at kommunikere tættere med jeres borgere og deres pårørende.

CareX og KiaTEC Service orienteret forretning. Sundhedsplatform til forsikring og pension

Serviceorienteret forretning

Bevæg jer fra en traditionel forsikringsforretning- (skade og udbetaling) til en mere serviceorienteret forretning med mange forebyggende services i spil.

Trivsel på arbejdspladsen

CareX tager hånd om jeres medarbejdere med nem og hurtig adgang til sundhedstilbud og indrapportering . Med trivsel på arbejdspladsen kan I fokusere på det, som virkelig betyder noget.

Overblik over alle forsikringsservices

Giv kunden overblik over alle relevante services på tværs af leverandører, apps og it-systemer.

Tættere på kunden

Kom tættere på kunden for at kunne tilbyde forebyggende services, ud fra netop den situation kunden befinder sig i.

Data i spil

Sæt data i spil på tværs af services med fuld gennemsigtighed for kunden og ud fra dataetiske principper.

Trivsel på arbejdspladsen

CareX tager hånd om jeres medarbejdere med nem og hurtig adgang til sundhedstilbud og indrapportering . Med trivsel på arbejdspladsen kan I fokusere på jeres kerneforretning.

Trivsel på arbejdspladsen

CareX tager hånd om jeres medarbejdere med nem og hurtig adgang til sundhedstilbud og indrapportering . Med trivsel på arbejdspladsen kan I fokusere på det, som virkelig betyder noget.

Få mere ud af jeres sundhedsinvesteringer

Med overblik og nem adgang til præcis det jeres medarbejdere har brug for, øger I værdien af jeres sundhedstilbud og skaber rammerne for et sundt og sikkert arbejdsmiljø.

Få mere ud af jeres HSE investeringer
Bring jeres virksomhed tættere sammen

Bring jeres virksomhed tættere sammen

Med hurtig og fleksibel kommunikation mellem ansatte og ledelse, skaber I sammenhængskraft i virksomheden og et effektivt arbejdsflow i hverdagen.

Reducer risiko og omkostninger

Med et overblik over medarbejderens sundhed og trivsel, kan I træffe databaserede strategiske beslutninger omkring jeres sundheds- og arbejdsmiljøløsninger.​

CareX applikation it-løsning til medarbejder og kunder

Serviceorienteret forretning

Tænk i højere grad Jer selv som en serviceorienteret forretning, hvor borgerne er “kunder”, der ønsker den bedste velfærdsservice ud fra den situation de befinder sig i.

Trivsel på arbejdspladsen

CareX tager hånd om jeres medarbejdere med nem og hurtig adgang til sundhedstilbud og indrapportering . Med trivsel på arbejdspladsen kan I fokusere på det, som virkelig betyder noget.

Overblik over alle velfærdsservices

Giv jeres borgere overblik over alle relevante services på tværs af leverandører, apps og it-systemer.

Tættere på jeres borgere

Kom tættere på jeres borgere for at kunne engagere dem og tilbyde forebyggende services, ud fra netop den situation de befinder sig i.

Data i spil

Sæt data i spil på tværs af jeres velfærdsservices med fuld gennemsigtighed for jeres borgere og ud fra dataetiske principper.

CareX og Kiatec data sikkerhed, GDPR

Brugerrejser i forskellige kontekster

Brugerrejser er forskellige. Vores digitale platform gør det muligt at designe individuelt tilpassende IT-løsninger. Hvad enten I er en arbejdsplads, et forsikringsselskab eller en offentlig organisation, har I mulighed for at skabe overblik og sammenhæng i jeres services og tilbud for jeres medarbejdere, kunder eller borgere.

Til arbejdspladser

Til forsikring og pension

Til det offentlige

Hvis I ønsker at kommunikere tættere med jeres medarbejdere​.

Hvis I ønsker at kommunikere tættere med jeres kunder​.

Hvis I ønsker at kommunikere tættere med jeres borgere og deres pårørende.

CareX og KiaTEC Service orienteret forretning. Sundhedsplatform til forsikring og pension

Serviceorienteret forretning

Bevæg jer fra en traditionel forsikringsforretning- (skade og udbetaling) til en mere serviceorienteret forretning med mange forebyggende services i spil.

Trivsel på arbejdspladsen

CareX tager hånd om jeres medarbejdere med nem og hurtig adgang til sundhedstilbud og indrapportering . Med trivsel på arbejdspladsen kan I fokusere på det, som virkelig betyder noget.

Overblik over alle forsikringsservices

Giv kunden overblik over alle relevante services på tværs af leverandører, apps og it-systemer.

Tættere på kunden

Kom tættere på kunden for at kunne tilbyde forebyggende services, ud fra netop den situation kunden befinder sig i.

Data i spil

Sæt data i spil på tværs af services med fuld gennemsigtighed for kunden og ud fra dataetiske principper.

Trivsel på arbejdspladsen

CareX tager hånd om jeres medarbejdere med nem og hurtig adgang til sundhedstilbud og indrapportering . Med trivsel på arbejdspladsen kan I fokusere på jeres kerneforretning.

Trivsel på arbejdspladsen

CareX tager hånd om jeres medarbejdere med nem og hurtig adgang til sundhedstilbud og indrapportering . Med trivsel på arbejdspladsen kan I fokusere på det, som virkelig betyder noget.

Få mere ud af jeres sundhedsinvesteringer

Med overblik og nem adgang til præcis det jeres medarbejdere har brug for, øger I værdien af jeres sundhedstilbud og skaber rammerne for et sundt og sikkert arbejdsmiljø.

Få mere ud af jeres HSE investeringer
Bring jeres virksomhed tættere sammen

Bring jeres virksomhed tættere sammen

Med hurtig og fleksibel kommunikation mellem ansatte og ledelse, skaber I sammenhængskraft i virksomheden og et effektivt arbejdsflow i hverdagen.

Reducer risiko og omkostninger

Med et overblik over medarbejderens sundhed og trivsel, kan I træffe databaserede strategiske beslutninger omkring jeres sundheds- og arbejdsmiljøløsninger.​

CareX applikation it-løsning til medarbejder og kunder

Serviceorienteret forretning

Tænk i højere grad Jer selv som en serviceorienteret forretning, hvor borgerne er “kunder”, der ønsker den bedste velfærdsservice ud fra den situation de befinder sig i.

Trivsel på arbejdspladsen

CareX tager hånd om jeres medarbejdere med nem og hurtig adgang til sundhedstilbud og indrapportering . Med trivsel på arbejdspladsen kan I fokusere på det, som virkelig betyder noget.

Overblik over alle services

Giv jeres borgere overblik over alle relevante services på tværs af leverandører, apps og it-systemer.

Tættere på jeres borgere

Kom tættere på jeres borgere for at kunne engagere dem og tilbyde forebyggende services, ud fra netop den situation de befinder sig i.

Data i spil

Sæt data i spil på tværs af jeres velfærdsservices med fuld gennemsigtighed for jeres borgere og ud fra dataetiske principper.

CareX og Kiatec data sikkerhed, GDPR

Brugerrejser i forskellige kontekster

Brugerrejser er forskellige. Vores digitale platform gør det muligt at designe individuelt tilpassende IT-løsninger. Hvad enten I er en arbejdsplads, et forsikringsselskab eller en offentlig organisation, har I mulighed for at skabe overblik og sammenhæng i jeres services for jeres medarbejdere, kunder eller borgere.

Til arbejdspladser
Til forsikring og pension
Til det offentlige

Hvis I ønsker at kommunikere tættere med jeres medarbejdere​.

Hvis I ønsker at kommunikere tættere med jeres kunder​.

Hvis I ønsker at kommunikere tættere med jeres borgere og deres pårørende.​

CareX og KiaTEC Service orienteret forretning. Sundhedsplatform til forsikring og pension

Trivsel på arbejdspladsen

CareX tager hånd om jeres medarbejdere med nem og hurtig adgang til sundhedstilbud og indrapportering . Med trivsel på arbejdspladsen kan I fokusere på det, som virkelig betyder noget.

Serviceorienteret forretning

Bevæg jer fra en traditionel forsikringsforretning- (skade og udbetaling) til en mere serviceorienteret forretning med mange forebyggende services i spil.

Overblik over alle forsikringsservices

Giv kunden overblik over alle relevante services på tværs af leverandører, apps og it-systemer.

Tættere på kunden

Kom tættere på kunden for at kunne tilbyde forebyggende services, ud fra netop den situation kunden befinder sig i.

Data i spil

Sæt data i spil på tværs af services med fuld gennemsigtighed for kunden og ud fra dataetiske principper.

Trivsel på arbejdspladsen

CareX tager hånd om jeres medarbejdere med nem og hurtig adgang til sundhedstilbud og indrapportering . Med trivsel på arbejdspladsen kan I fokusere på det, som virkelig betyder noget.

Trivsel på arbejdspladsen

CareX tager hånd om jeres medarbejdere med nem og hurtig adgang til sundhedstilbud og indrapportering . Med trivsel på arbejdspladsen kan I fokusere på jeres kerneforretning.

Få mere ud af jeres sundhedsinvesteringer

Med overblik og nem adgang til præcis det jeres medarbejdere har brug for, øger I værdien af jeres sundhedstilbud og skaber rammerne for et sundt og sikkert arbejdsmiljø.

Få mere ud af jeres HSE investeringer
Bring jeres virksomhed tættere sammen

Bring jeres virksomhed tættere sammen

Med hurtig og fleksibel kommunikation mellem ansatte og ledelse, skaber I sammenhængskraft i virksomheden og et effektivt arbejdsflow i hverdagen.

Reducer risiko og omkostninger

Med et overblik over medarbejderens sundhed og trivsel, kan I træffe databaserede strategiske beslutninger omkring jeres sundheds- og arbejdsmiljøløsninger.​

CareX applikation it-løsning til medarbejder og kunder

Trivsel på arbejdspladsen

CareX tager hånd om jeres medarbejdere med nem og hurtig adgang til sundhedstilbud og indrapportering . Med trivsel på arbejdspladsen kan I fokusere på det, som virkelig betyder noget.

Serviceorienteret forretning

Tænk i højere grad Jer selv som en serviceorienteret forretning, hvor borgerne er “kunder”, der ønsker den bedste velfærdsservice ud fra den situation de befinder sig i.

Overblik over alle services

Giv jeres borgere overblik over alle relevante services på tværs af leverandører, apps og it-systemer.

Tættere på jeres borgere

Kom tættere på jeres borgere for at kunne engagere dem og tilbyde forebyggende services, ud fra netop den situation de befinder sig i.

Data i spil

Sæt data i spil på tværs af jeres velfærdsservices med fuld gennemsigtighed for jeres borgere og ud fra dataetiske principper.

CareX og Kiatec data sikkerhed, GDPR

Fremtiden er fair og agil

Vi har designet CareX til at skabe værdi for alle involverede parter, lige fra brugeren til organisationen, fordi vi mener at sundhed og velfærdsområdet fortjener bedre digitale løsninger.

Sæt individet i centrum​

Vi sætter mennesker over systemer. Derfor har vi i over 20 år arbejdet for større bruger- og borgerinddragelse, hvor individet er i centrum for deres egen data og sundhed.

Forbind siloerne

Vi forbinder data. Siden vores grundlæggelse har vi udviklet IT-løsninger der gør det enkelt, effektivt og sikkert at udveksle data på tværs af systemer.

Nordisk DNA

Vi bringer nordiske idealer ind i moderne teknologi. Vores IT-løsninger bygger på demokratiske principper, respekt for privatlivet og bæredygtighed.

Fremtiden er fair og agil

Vi har designet CareX til at skabe værdi for alle involverede parter, lige fra brugeren til organisationen, fordi vi mener at sundhed og velfærdsområdet fortjener bedre digitale løsninger.

Sæt individet i centrum​

Vi sætter mennesker over systemer. Derfor har vi i over 20 år arbejdet for større bruger- og borgerinddragelse, hvor individet er i centrum for deres egen data og sundhed.

Forbind siloerne

Vi forbinder data. Siden vores grundlæggelse har vi udviklet IT-løsninger der gør det enkelt, effektivt og sikkert at udveksle data på tværs af systemer.

Nordisk DNA

Vi bringer nordiske idealer ind i moderne teknologi. Vores IT-løsninger bygger på demokratiske principper, respekt for privatlivet og bæredygtighed.

Fremtiden er fair og agil

Vi har designet CareX til at skabe værdi for alle involverede parter, lige fra brugeren til organisationen, fordi vi mener at sundhed og velfærdsområdet fortjener bedre digitale løsninger.

Sæt individet i centrum​

Vi sætter mennesker over systemer. Derfor har vi i over 20 år arbejdet for større bruger- og borgerinddragelse, hvor individet er i centrum for deres egen data og sundhed.

Forbind siloerne

Vi forbinder data. Siden vores grundlæggelse har vi udviklet IT-løsninger der gør det enkelt, effektivt og sikkert at udveksle data på tværs af systemer.

Nordisk DNA

Vi bringer nordiske idealer ind i moderne teknologi. Vores IT-løsninger bygger på demokratiske principper, respekt for privatlivet og bæredygtighed.

“Med CareX Workplace har vi fået en løsning til vores medarbejdere, der giver dem overblik over alle de tilbud vi har for deres sundhed, sikkerhed og trivsel.”

Aalborg kommune

, Ældre- og handicap forvaltningen

“Det bedste var deres forståelse for sundhedsområdet. De kunne vedvarende udfordre os, så vi holdt retning for, hvor vi ville hen, mens vi samtidig var i udvikling af vores løsning.”

PensionDanmark

“Vi ville gerne lave forløbsstyring af vores tværgående arbejdsmarkedsforløb. De forskellige fagsystemer er bygget som silosystemer, der ikke taler sammen og det er dyrt og vanskeligt at integrere. 
KIAtec leverede viden og dataplatform, så vi kunne gå i gang med at realisere vores ønske om tværgående forløbsstyring af tværfaglig rehabiliteringsindsats.” 

Hjørring Kommune

“Med vores Sundhedsunivers, bygget på CareX platformen, har vi fået mulighed for at tilbyde vores forsikringskunder et individuelt overblik over de tilbud, som den enkelte har adgang til, gennem deres sundhedsforsikring. Vores virksomhedskunder kan samtidig supplere med deres egne tilbud i samme løsning. Det giver helt nye muligheder for sammenhængende brugerrejser. ​”

Gjensidige forsikring

CareX kunde løsning
“Med CareX Workplace har vi fået en løsning til vores medarbejdere, der giver dem overblik over alle de tilbud vi har for deres sundhed, sikkerhed og trivsel.”
Aalborg kommune, Ældre- og handicap forvaltningen
“Det bedste var deres forståelse for sundhedsområdet. De kunne vedvarende udfordre os, så vi holdt retning for, hvor vi ville hen, mens vi samtidig var i udvikling af vores løsning.”
PensionDanmark
“Vi ville gerne lave forløbsstyring af vores tværgående arbejdsmarkedsforløb. De forskellige fagsystemer er bygget som silosystemer, der ikke taler sammen og det er dyrt og vanskeligt at integrere. 
KIAtec leverede viden og dataplatform, så vi kunne gå i gang med at realisere vores ønske om tværgående forløbsstyring af tværfaglig rehabiliteringsindsats.” 
Hjørring Kommune
“Med vores Sundhedsunivers, bygget på CareX platformen, har vi fået mulighed for at tilbyde vores forsikringskunder et individuelt overblik over de tilbud, som den enkelte har adgang til, gennem deres sundhedsforsikring. Vores virksomhedskunder kan samtidig supplere med deres egne tilbud i samme løsning. Det giver helt nye muligheder for sammenhængende brugerrejser. ​”
Gjensidige forsikring
CareX kunde løsning
“Med CareX Workplace har vi fået en løsning til vores medarbejdere, der giver dem overblik over alle de tilbud vi har for deres sundhed, sikkerhed og trivsel.“
Aalborg kommune, Ældre- og handicap forvaltningen
”Det bedste var deres forståelse for sundhedsområdet. De kunne vedvarende udfordre os, så vi holdt retning for, hvor vi ville hen, mens vi samtidig var i udvikling af vores løsning.”
PensionDanmark
Vi ville gerne lave forløbsstyring af vores tværgående arbejdsmarkedsforløb. De forskellige fagsystemer er bygget som silosystemer, der ikke taler sammen og det er dyrt og vanskeligt at integrere. 
KIAtec leverede viden og dataplatform, så vi kunne gå i gang med at realisere vores ønske om tværgående forløbsstyring af tværfaglig rehabiliteringsindsats. 
Hjørring Kommune
Med vores ”Sundhedsunivers”, bygget på CareX platformen, har vi fået mulighed for at tilbyde vores forsikringskunder et individuelt overblik over de tilbud, som den enkelte har adgang til, gennem deres sundhedsforsikring. Vores virksomhedskunder kan samtidig supplere med deres egne tilbud i samme løsning. Det giver helt nye muligheder for sammenhængende brugerrejser. 
Gjensidige forsikring
CareX kunde løsning

Book en demo

  Navn

  Din e-mail

  Emne

  Din besked

  KIAtec ApS

  Marielundvej 48, 4. sal
  2730 Herlev
  Danmark
  CVR – 38525638

  Kontakt

  Telefon: 7026 0844
  E-mail: mail@kiatec.dk

  BOOK EN DEMO

  KIAtec ApS

  Marielundvej 48, 4. sal
  2730 Herlev
  Danmark
  CVR – 38525638

  Kontakt

  Telefon: 7026 0844
  E-mail: mail@kiatec.dk

  BOOK EN DEMO

  Book en demo

   Navn

   Din e-mail

   Emne

   Din besked

   KIAtec ApS

   Marielundvej 48, 4. sal
   2730 Herlev
   Danmark
   CVR – 38525638

   Kontakt

   Telefon: 7026 0844
   E-mail: mail@kiatec.dk

   BOOK EN DEMO