12. september 2017

SATSNING PÅ DATAUDVEKSLING GAV POTE

Et enigt byråd i Hjørring Kommune satte et trecifret millionbeløb af til udvikle nye måder at arbejde på. Efter to et halvt år er udgifterne til overførselsindkomster faldet så meget, at en stor del af pengene allerede er tjent hjem.

47 millioner kroner. Så meget sparede Hjørring Kommune sidste år på overførselsindkomster i forhold til året før, efter at kommunen med en fireårig større bevilling havde sat sig for at gå målrettet efter nye metoder til at nedbringe antallet af borgere på overførselsindkomst. Og her spillede it-løsninger en væsentlig rolle.

"Udveksling af data er bogstaveligt talt i centrum. Vores fokus er at udvikle nye måder at håndtere data på i forhold til borgerne,” fortæller seniorkonsulent Torben Birkeholm, Hjørring Kommune.

”Vi vil gerne lave forløbsstyring, men de fagsystemer vi har, er ikke egnet til det, vi gerne vil, og der findes ikke it-systemer på markedet, der kan håndtere styring af indsatser over for borgerne”.

Fagsystemer er siloer

Han peger på, at de forskellige fagsystemer i kommunen er bygget op som silosystemer, der ikke taler sammen.

”Vi vil gerne have fordelene her og nu. Derfor har vi arbejdet med vores partner, KIAtec, om at udvikle nogle systemer, der kan forene informationerne i de forskellige siloer”, fortæller Torben Birkeholm.

Informationerne skal deles, så borgeren ikke skal svare på de samme spørgsmål gang på gang.

Baggrunden for samarbejdet med KIAtec havde et helt andet udgangspunkt, som ikke har med it at gøre, idet søstervirksomheden KIApro allerede gennem flere år havde arbejdet med at sikre en effektiv tværfaglig indsats til at hjælpe sygemeldte borgere hurtigt tilbage i job eller som minimum afklare deres jobparathed.

Da systemerne ikke taler sammen, har de forskellige aktører omkring en borger vanskeligt ved at holde sig løbende opdateret om indsatsen. Måske udveksler man dokumenter via mail og holder møder, men man har ikke altid de informationer, man skal bruge.

Fælles sprog sikrer mod misforståelser

Der kan være mange forskellige indsatser i gang i forhold til den enkelte borger.

”En kontanthjælpsmodtager kan godt have kontakt til 15-20 aktører i form af sagsbehandlere, psykolog og personlig mentor og har måske samtidig et barn, som har kontakt med andre aktører. Hvordan kan vi koordinere de her indsatser, så de ikke trækker i hver sin retning? Det er koordineringen, det handler om, og at styre det kræver, at man har adgang til andre fagsystemer. Den udfordring løser vi nu", lyder det.

Hjørring Kommune har i den forbindelse anvendt WHO’s klassifikationssystem i forhold til funktionsevnebegrebet. Det gør, at de forskellige fagligheder har et fælles sprog omkring borgeren.

”Helt fra starten har KIAtec givet os rådgivning omkring den måde at arbejde på, som vi har udviklet til vores egen Hjørring-metode. Herunder det fælles sprog, som sikrer os mod mange misforståelser,” fortæller seniorkonsulent Torben Birkeholm.