6. november 2018

SAMLING AF BORGERDATA ÅBNER HELT NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSINNIVATION

Af adm dir. Jørgen Kilsgaard, KIAtec

Innovationsminister Sophie Løhde slår to fluer med et smæk med regeringens forslag om at samle alle det offentliges borgerdata et sted og give hver enkelt borger fuld adgang til sine egne velfærdsdata.

For samtidig med at Løhde skaber fuld åbenhed om, hvilke oplysninger myndighederne har på hver enkelt af os, så åbner ministeren en gylden mulighed for at borgerens data kan bringes i spil på en ny måde og dermed skabe grobund for udvikling af nye innovative løsninger der skaber værdi for borgeren. For innovationsministeren kan åbne en perleport for nye innovative techløsninger, som skaber hidtil uset værdi for borgeren, ved at kombinere data fra forskellige kilder.

Det kræver at to forhold er på plads. For det første skal borgerne have mulighed for nemt at dele egne data med samtykke med hvem de ønsker. Og for det andet skal regeringen sørge for at informationerne kan tilgås via åbne snitflader. Sker det, kan det åbne op for en lang række innovative velfærdsservices, som kommer både samfundet og den enkelte borger til gavn. Disse kan udvikles af innovative tech virksomheder, der med ”security by design” kan sikre datasikkerheden og reelt lade borgeren være i kontrol af egne velfærdsdata.

Konkret kan borgeren f.eks. give forskellige behandlere adgang til egne sundhedsoplysninger og dele dem når det skaber værdi for borgeren. Det sikrer overblik og minimerer risikoen for fejl, og så fjerner det et irritationsmoment hos mange borgere, som i dag oplever at blive bedt om at give de samme oplysninger igen og igen.

Men det er kun et lille hjørne af det innovationspotentiale ministeren kan vælge at folde ud.

Tænk hvis også man turde tænke udenfor de offentlige velfærdsudbydere og give borgeren mulighed for at dele sine oplysninger om sine private sundhedsforsikrings- eller pensionsdækninger med sin læge eller sin sagsbehandler i jobcenteret. Eller dele sit træningsprogram fra den kommunale fysioterapeut med træningsinstruktøren i motionscenter eller idrætsklub. Borgeren har kontrol og kan til enhver tid trække delingen tilbage, som GDPR foreskriver.

Ministeren kan også vælge at gå en anden og måske mere traditionel vej og skabe en ny statsstyret teknologisk lukket platform. Det vil være ulykkeligt. Store monopolstyrede it-løsninger har generelt ikke været overbevisende i hverken udviklingsomkostninger, tid eller agilitet i leverancen. Og så vil en sådan løsning samtidig sætte en effektiv stopper for al innovation omkring at bringe borgernes data i spil på nye værdiskabende måder.

Og det er næppe i innovationsministerens interesse.