12. september 2017

OPTIMERING AF TVÆRGÅENDE PROCESSER BETALER SIG

Ny hjemmeside skal give overblik over KIAtecs skræddersyede it-løsninger, som bl.a. har været en del af baggrunden for store besparelser i Hjørring Kommune.

Anslået 47 millioner kroner. Så meget sparede Hjørring Kommune sidste år på overførselsindkomstområdet ved at tænke i mere helhedsorienterede forløb. KIAtec har igennem de seneste år netop hjulpet kommunen med at udvikle nye it-løsninger og skabe forbedret overblik og forløbsstyring. Ved at få it-systemer til at tale sammen kan overflødige dobbeltregistreringer reduceres, og fokus i stedet rettes mod borgerens muligheder samt hvilke aktiviteter på tværs, der skal igangsættes for at nå dem.

Vision om dynamisk informationsdeling

KIAtecs vision for it-løsninger drejer sig bl.a. om en dynamisk deling af information frem for statisk lagring. Data sættes i spil mellem forskellige aktører for at opnå det bedste udgangspunkt for en optimal leverance af indsatser. Det kan eksempelvis foregå med afsæt i KIAtecs egen it-platform, CareX, som er applikationer, der forbinder it-systemer, som ellers ikke taler sammen.

"Vi understøtter mere hensigtsmæssig brug af vores fælles velfærdsressourcer og får it-løsninger til at tale sammen på tværs af systemer, så hele indsatsen bliver mere målrettet og sætter den person, det reelt handler om – borgeren, patienten eller måske pensionskunden – i centrum", siger direktør og partner i KIAtec Jørgen Kilsgaard.

Ny hjemmeside giver overblik

Han fortæller endvidere, at KIAtec henvender sig bredt til flere kundesegmenter. Ud over kommunernes sundheds-, social- og beskæftigelsesområder, er det også de specialiserede rehabiliteringscentre og -afdelinger, sundhedscentrene i forsikrings- og pensionsselskaberne samt større private velfærdsleverandører.

På vores nye hjemmeside kan man booke et gratis møde og få en uforpligtende gennemgang af, hvordan virksomhedens tværgående forretningsprocesser kunne optimeres.