NÆSTE SKRIDT

Kan være en workshop på et par timer, hvor vi nærmer os de mål, I ønsker at opnå, og belyser de udfordringer, I konkret har.

Deltagerne kan være dem, der har interesse i - eller på anden måde berøres af - forbedringen.

Workshoppen skal afklare, om der er basis for en videre proces og samarbejde.

DET ER LET AT KOMME I GANG

Det er faktisk let at komme i gang med at styre sine tværgående forretningsprocesser bedre.

For selv om området kan forekomme uoverskueligt, så kommer vores princip om at spise elefanten i små bidder jer til gavn. Vi ved fra mange års domæne- og it-faglig erfaring, at der sjældent er nogen ”quick fix”-løsninger. Men vi ved også, at vi i løbet af en to timers workshop vil kunne afdække de lavest hængende frugter og udpege, hvor det vil være hensigtsmæssigt at starte.

Vi tilbyder denne service helt gratis og uforpligtende. Skulle vi efterfølgende aftale et videre samarbejde, foregår det i faser, hvor man kan tage et skridt ad gangen.

DEMO AF CARE-X APPLIKATIONSMODULLER

Vi kan vise hvordan vi i andre sammenhænge har løst tværgående udfordringer.
Eksempler kan være:

  • at skabe overblik for aktører over indsatser for borgeren/kunden/medarbejderen
  • at understøtte tværgående processer på tværs af aktører
  • at dele og genbruge eksisterende information i forskellige it-systemer og registre
  • at understøtte visitation med beslutningsstøtte baseret på ’best practice’ og erfaring
  • at inddrage borgeren/pensionskunden/medarbejderen i eget forløb med en mobil-applikation
  • at vise en virksomheds sundhedstilbud over for medarbejdere i et fælles indsatskatalog på tværs af sektorer og leverandører.

UDVIKLINGSPROCES

  • Vi har udviklet nogle løsningsmoduler, som i udgangspunktet kan anvendes og tilpasses jeres processer og situation. Vi kan derfor hurtigt være i gang.
  • Vi arbejder efter agile projektmetoder, hvor vi implementerer den aftalte forandring i små skridt. I kan til enhver tid stoppe processen og betaler kun for forbrugt tid.
  • Moduler kan integreres med jeres eksisterende løsninger og afvikles som Software as a Service (SaaS). Der betales kun licens for de moduler der anvendes.