CareX Sundhed

Denne produktpakke er rettet mod sundhedsområdet, der leverer borgervendte velfærdsydelser på området, og som samarbejder med ydelsesleverandører inden for social- og arbejdsmarkedsområdet. Pakken indeholder et antal apps specielt udvalgt til sundhedsområdets behov.

CareX apps er små komponenter, der kan få it-systemer til at tale sammen. De er agile og kan tilpasses helt efter kundens ønske og kan vokse med kunden, når behovene udvikler sig. Se hvilke apps der er med i sundhedspakken herunder.

CareX- RehApp

Fagapplikation til at styre komplekse rehabiliteringsforløb på tværs af fagligheder og sektorer. Applikationen understøtter funktionsevneanalyse, tværfaglig konferenceproces, fastsættelse af forløbsmålsætninger, mono- og tværfaglige notater samt progressionsmonitorering på valgte indsatser.

CareX- Mobil

App, der kan give medarbejderen adgang til forskellige funktioner fra mobiltelefonen. Virksomheden kan sammensætte funktionerne efter behov. Det kan fx være syge- og raskmelding, opdatering af personlige kontaktoplysninger og telefonbog med udgangspunkt i medarbejderens relationer.

CareX Survey

Gøre det muligt at oprette, redigere og udsende spørgeskemaer til borgeren til brug for risikovurdering, screening, måling af tilfredshed og kvalitet. Det sker via en dynamisk formular og holder informationer om borgeren opdaterede. Oplysninger, som kommunen allerede har, kan være forudfyldt.

CareX-Manager

Administrerer og overvåger forretningens processer og regler. Lederen formulerer SLA (service aftale) som SMART-mål og hvilke KPI (Key Performance Indicators) der løbende skal følges op på. Modulet indsamler oplysninger og giver overblik over udviklingen. Regler formuleres, så de kan afprøves på eksisterende data tilbage i tiden eller løbende i forbindelse med processens forløb. Den procesansvarlige kan få besked, hvis der er afvigelser fra SLA, regler eller procesforløb. Medarbejderen får ligeledes mulighed for at følge sit eget bidrag til mål og KPI.

 

CareX-Catalog

App, der giver et samlet overblik (katalog) over kommunale ydelser og services og sætter dem i spil ved opgaveløsning på tværs af kommunens afdelinger og forvaltninger.
Giver samtidig mulighed for:

  • at udveksle kataloginformation med andre organisationer, baseret på borgerens relation til flere organisationer
  • nem og central adgang til at vedligeholde indholdet af ydelser, services og lignende i kataloget
  • administration af tilbud, modtagerprofilprofiler, SMART-mål, indsatsaktører, kapacitet og økonomi samt funktion til afdækning af tilbud på basis af borgerens tilstandsprofil.

Med udgangspunkt i en ydelse, kan processen for visitation og gennemførelse af indsatsen foregå med genbrug af disse oplysninger.

CareX-Consent

App, der giver overblik og vedligeholder oplysninger om medarbejdere, samarbejdspartnere og deres roller i organisationen og opgaveløsningen. App'en understøtter lederens ansvar for, hvilke roller medarbejderen skal have. Den støtter også den ansvarlige for aftaler med samarbejdspartnere om, hvilke roller de skal have. Opgaverne kan beskrives med KLE (KL-Emnesystematik) og med ydelser fra ydelseskataloget.