CareX Kommune

Denne produktpakke er rettet mod afdelinger i kommunen, der leverer borgervendte velfærdsydelser inden for sundheds-, social- og arbejdsmarkedsområdet. Pakken indeholder et antal apps specielt udvalgt til en kommunes behov. CareX apps er små komponenter, der kan få it-systemer til at tale sammen. De er agile og kan tilpasses helt efter kundens ønske, og kan vokse med kunden, når behovene udvikler sig. Se hvilke apps der er med i kommunepakken herunder.

 

CareX-Visitation

Fagapplikation målrettet job- eller sundhedscentrets visitation. Gør det nemt at indsamle information fra forskellige kilder (e-survey, Mit Sygefravær, DFDG, telefoninterview, fagsystemer, registre etc.) og derfra skabe overblik. Kan anvende databaseret risikovurdering, beslutningsstøtte til valg af rette indsatser og enkel visitation til relevante tilbud ud fra tilbudskatalog (se CareX-Catalog).  

CareX-RehApp

Fagapplikation til at styre komplekse rehabiliteringsforløb på tværs af fagligheder og sektorer. Fagapplikation, der understøtter funktionsevneanalyse, tværfaglig konferenceproces, fastsættelse af forløbsmålsætninger, mono- og tværfaglige notater, samt progressionsmonitorering på valgte indsatser.

CareX-Mobil

App, der kan give medarbejderen adgang til forskellige funktioner fra mobiltelefonen. Kommunen kan sammensætte funktionerne efter behov. Det kan fx være syge- raskmelding, opdatering af personlige kontaktoplysninger eller telefonbog med udgangspunkt i medarbejderens relationer.

CareX-Trader

Er møntet på administration af aftaler om alle sundhedstilbud med indsatsleverandører, advisering, opfølgning på leverancer og effekt. Det kan være aftaler med sundhedsaktører i forbindelse med sundhedstilbud eller anden aktør i forbindelse med beskæftigelsestilbud.

CareX-Survey

Gør det muligt at oprette, redigere og udsende spørgeskemaer til borgeren til brug for risikovurdering, screening, måling af tilfredshed og kvalitet. Det sker via en dynamisk formular og holder informationer om borgeren opdaterede. Oplysninger som kommunen allerede har kan være forudfyldt.

CareX-Manager

Administrerer og overvåger forretningens processer og regler. Lederen formulerer SLA (serviceaftale) såsom SMART-mål og hvilke KPI (Key Performance Indicators), der løbende skal følges op på. Modulet indsamler oplysninger og giver overblik over udviklingen. Regler formuleres, så de kan afprøves på eksisterende data tilbage i tiden eller løbende i forbindelse med processens forløb. Den procesansvarlige kan få besked, hvis der er afvigelser fra SLA, regler eller procesforløb. Medarbejderen får ligeledes mulighed for at følge sit eget bidrag til mål og KPI.

CareX-Catalog

App der giver et samlet overblik (katalog) over kommunale ydelser og services og sætter dem i spil ved opgaveløsning på tværs af kommunens afdelinger og forvaltninger.
Giver samtidig mulighed for:

  • at udveksle kataloginformation med andre organisationer, baseret på borgerens relation til flere organisationer
  • nem og central adgang til at vedligeholde indholdet af ydelser, services og lignende i kataloget
  • administration af tilbud, modtagerprofilprofiler, SMART-mål, indsatsaktører, kapacitet og økonomi samt funktion til søgning af tilbud på basis af borgerens tilstandsprofil.

Med udgangspunkt i en ydelse, kan processen for visitation og gennemførelse af indsatsen foregå med genbrug af disse oplysninger.

CareX-Consent

App, der giver overblik og vedligeholder oplysninger om medarbejdere, samarbejdspartnere og deres roller i organisationen og opgaveløsningen. App'en understøtter lederens ansvar for, hvilke roller medarbejderen skal have. Den støtter også den ansvarlige for aftaler med samarbejdspartnere om, hvilke roller de skal have. Opgaverne kan beskrives med KLE (KL-Emnesystematik) og med ydelser fra ydelseskataloget.

CareX-Relation

En samtykke-app, som borgeren kan anvende til at tillade udvalgte aktører adgang til egne data – også fra andre aktører. App’en sikrer borgeren sammenhæng i behandling og forløb uden at skulle give de samme oplysninger igen og igen. Nye EU-regler sikrer borgeren ret til at dele sine egne data.

CareX Booking

App, der giver overblik og vedligeholder oplysninger om aftaler om kommunens ydelser, service eller lokaler.