CareX Forsikring og Pension

Denne produktpakke er rettet mod forsikrings- og pensionsområdet, der leverer borgervendte velfærdsydelser inden for sundheds-, social- og arbejdsmarkedsområdet. Pakken indeholder et antal apps specielt udvalgt til forsikrings- og pensionsområdets behov. CareX apps er små komponenter, der kan få it-systemer til at tale sammen. De er agile og kan tilpasses helt efter kundens ønske, og kan vokse med kunden, når behovene udvikler sig. Se hvilke apps der er med i forsikrings- og pensionspakken herunder.

CareX-Visitation

Fagapplikation målrettet forsikringsselskabernes sundhedscenter. Gør det nemt at indsamle information fra forskellige kilder, (e-survey, skadesanmeldelser, telefoninterview, etc.) og derfra skabe overblik. Kan anvende databaseret risikovurdering, beslutningsstøtte til valg af rette indsatser samt enkel visitation til relevante tilbud ud fra tilbudskatalog (se CareX Catalog).   

CareX- Mobil

App, der kan give medarbejderen adgang til forskellige funktioner fra mobiltelefonen. Virksomheden kan sammensætte funktionerne efter behov. Det kan fx være syge- og raskmelding, opdatering af personlige kontaktoplysninger eller telefonbog med udgangspunkt i medarbejderens relationer.

CareX- Trader

Administration af aftaler om alle sundhedstilbud med indsatsleverandører, advisering, opfølgning på leverancer og effekt.
Det kan være aftaler med sundhedsaktører i forbindelse med sundhedstilbud eller anden aktør i forbindelse med beskæftigelsestilbud.

CareX-Survey

Gør det muligt at oprette, redigere og udsende spørgeskemaer til borgeren til brug for risikovurdering, screening, måling af tilfredshed og kvalitet. Det sker via en dynamisk formular og holder informationer om borgeren opdaterede. Oplysninger, som kommunen allerede har, kan være forudfyldt.

CareX-Manager

Administrerer og overvåger forretningens processer og regler. Lederen formulerer SLA (service aftale) som SMART-mål og hvilke KPI (Key Performance Indicators) der løbende skal følges op på. Modulet indsamler oplysninger og giver overblik over udviklingen. Regler formuleres, så de kan afprøves på eksisterende data tilbage i tiden eller løbende i forbindelse med processens forløb. Den procesansvarlige kan få besked, hvis der er afvigelser fra SLA, regler eller procesforløb. Medarbejderen får ligeledes mulighed for at følge sit eget bidrag til mål og KPI.

CareX-Catalog

App, der giver et samlet overblik (katalog) over selskabets ydelser og services og derved sætter dem i spil ved opgaveløsning på tværs af leverandører og kunder. Giver samtidig mulighed for:

  • at udveksle kataloginformation med andre organisationer, baseret på kundens relation til flere organisationer
  • nem og central adgang til at vedligeholde indholdet af ydelser og services i kataloget
  • administration af tilbud, modtagerprofilprofiler, SMART-mål, indsatsaktører, kapacitet og økonomi samt afdækning af tilbud på basis af kundens tilstandsprofil.

CareX-Consent

  • App, der giver overblik og vedligeholder oplysninger om medarbejdere, samarbejdspartner og deres roller i organisationen og opgaveløsningen.

  • App understøtter lederens ansvar for hvilke roller medarbejderen skal have. Den støtter også den ansvarlige for aftaler med samarbejdspartnere om hvilke roller de skal have. Opgaverne kan beskrives med KLE (KL-Emnesystematik) og med ydelser fra ydelseskataloget.