CareX Borger

Denne produktpakke er rettet direkte mod borgere, der enten selv eller har pårørende, som modtager velfærdsydelser inden for sundhed-, social- og arbejdsmarkedsområdet. Pakken indeholder et antal apps specielt udvalgt borgerens behov. CareX apps er små komponenter, der kan få it-systemer til at tale sammen. De er agile og kan tilpasses helt efter kundens ønske og kan vokse, når behovene hos kunden udvikler sig.

Se hvilke apps der er med i kommunepakken herunder.

 

CareX- Mobil

App, der giver overblik over en række forskellige sundheds- og arbejdslivstilbud. F.eks. sundhedsscreening, syge- og raskmelding, stress- og trivselsbarometer, rådgivning, ledersparring, dialogredskaber ved længerevarende sygefravær, overblik over sundhedsordninger, pensionsoversigt o. lign.

CareX-Survey

Gøre det muligt at oprette, redigere og udsende spørgeskemaer til borgeren til brug for risikovurdering, screening, måling af tilfredshed og kvalitet. Det sker via en dynamisk formular og holder informationer om borgeren opdaterede. Oplysninger, som kommunen allerede har, kan være for udfyldt.

CareX- Consent

App, der giver overblik og vedligeholder oplysninger om medarbejdere, samarbejdspartner og deres roller i organisationen og opgaveløsningen. App'en understøtter lederens ansvar for, hvilke roller medarbejderen skal have. Den støtter også den ansvarlige for aftaler med samarbejdspartnere om, hvilke roller de skal have. Opgaverne kan beskrives med KLE (KL-Emnesystematik) og med ydelser fra ydelseskataloget.