KIAPRO TVÆRFAGLIGT SMERTECENTER

 

Vores udfordring

Patienter med kroniske smerter har ofte en kompleks problemstilling og et langt forløb bag sig med mange forskellige aktører involveret. En effektiv indsats rummer derfor flere sideløbende fagkompetencer, og alle involverede skal kende til hinandens indsatser, hvis der skal skabes sammenhæng og synergi på tværs. De almindelige patientjournalsystemer kendt fra sygehus- eller praksissektoren er ikke designet til denne form for forløb. De giver ikke et godt overblik og kan ikke understøtte mange af de gruppebaserede indsatser, som denne patientgruppe har brug for.

Hvad gjorde vi?

I samarbejde med KIAtec har vi fået udviklet en forløbsapplikation, som understøtter vores tværfaglige rehabiliteringsprocesser. Det giver overblik for hver enkelt fagperson over egne indsatser, men også et fælles overblik for hele teamet. Samtidig giver det mulighed for en mere ensartet metodisk tilgang i forløbet, hvor alle sideløbende indsatser og aktiviteter koordineres.

Lige nu er vi i gang med at implementere næste version, der også vil integrere alle de kendte standarder for kommunikation i sygehussektoren. Derudover får patienten adgang til at følge tæt med i alle aktiviteter via sin mobiltelefon. Det vil styrke involvering og empowerment af patientens egne målsætninger og aktiviteter.

Hvordan er samarbejdet med KIAtec?

Vi har i samarbejde med KIAtec gennemgået alle vores kerneprocesser. Det har også medført en form for LEAN-proces, hvor vi blev udfordret til at forenkle vores processer. Derefter blev CareX-applikationen tilpasset vores specifikke ønsker til forløbsstyrring, notatskabeloner og automatisering af tværfaglige notater.

Teamleder Tine Christensen, KIApro Tværfaglig Smertecenter, Aalborg.