KIAPRO SOM SAMARBEJDSPARTNER

KIAtec udspringer af KIApro, som er en sundhedsfaglig konsulentvirksomhed, der blev grundlagt i 2007 på baggrund af mange års erfaring fra sundheds-, social og arbejdsmarkedsområdet.

KIApro har stor praktisk erfaring og faglig ekspertise i at hjælpe mennesker tilbage til dagligdagen og arbejdslivet efter helbredsmæssige problemer. Det sker igennem koordinerede, tidsafgrænsede og effektive forløb med dokumenteret effekt.

Med inddragelse af konkret og praktisk erfaring fra dette domæne område, er KIApro en vigtig samarbejdspartner i udvikling og tilpasning af CareX applikationsmoduler til forskellige kundesegmenter. Det sikrer at løsningerne bliver gennemtænkt i forhold til de praktiske kerneprocesser på området.