HJØRRING KOMMUNE - SILOER NEDBRYDES

Vores udfordring

Vi har sager med borgere, der møder helt op til 15-20 kommunale og eksterne aktører, og hverken vi eller borgerne har et samlet overblik over de tiltag, der er i gang. Det kan betyde uhensigtsmæssig brug af ressourcer og borgerens tid. Det vil være til stor gavn, at alle involverede kender til hinandens indsatser. Vi vil gerne lave en forløbsstyring, men de forskellige fagsystemer er bygget op som silosystemer, der ikke taler sammen, og det har hidtil været så dyrt og vanskeligt at realisere, at ingen har givet sig i kast med at få dem til det.

Vores mål er, at både aktørerne og borgeren skal have bedre overblik.

Hvad gjorde vi?

I samarbejde med KIAtec er vi gået i gang med at realisere vores vision om en tværgående forløbsstyring. Vi er startet med et system, der understøtter tværfaglig rehabilitering ud fra vores metode i Hjørring Kommune. Systemet skal tale sammen med det fagsystem, vi bruger på arbejdsmarkedsområdet. På den måde starter vi med at dele informationer fra de forskellige systemer og få skabt overblik.

Hvordan er samarbejdet med KIAtec?

Helt fra starten har KIAtec rådgivet os om rehabiliteringsfaglige metoder og et fælles WHO-anerkendt sprog. Det har vist sig helt afgørende i forhold til det overblik, vi har i dag, at de forskellige fagligheder har et fælles sprog omkring borgeren, og det har sat os i stand til at koordinere indsatserne, så de ikke trækker i hver deres retning. Vi får overblik over indsatser, som de forskellige fagligheder kan tilbyde via et katalog, der kan omfatte alle tilbud, som borgeren kan benytte.

Seniorkonsulent Torben Birkeholm, Hjørring Kommune