CAREX APPLIKATIONSPLATFORM

Informationsudveksling er en særlig udfordring i tværgående forløb, fordi forskellige it-systemer ikke nødvendigvis taler sammen og udveksler data. Udveksling af data mellem offentlige og private it-systemer, gør det vanskeligt at sætte personen med et velfærdsbehov reelt i centrum. Det er vores ambition at ændre dette.

Vi har udviklet en applikationsplatform betegnet CareX, som netop symboliserer det tværgående element. CareX er den samlede betegnelse for en række webapplikationer, microservices og komponenter, der samlet gør det muligt at optimere tværgående velfærdsforløb.

CareX ændrer radikalt på den måde, webapplikationer i dag fungerer på og gør det muligt at dele data på en ny måde, der både er mere effektiv, brugervenlig og lever op til kommende sikkerhedsforordninger.

PRODUKTPAKKER

Se hvad de enkelte produktpakker indeholder herunder: